Vi är 26 lag i SHE och Handbollsligan som tillsammans bestämt oss för att göra mer för vårt gemensamma samhälle. För våra barn och ungdomar. Vi vill tillsammans bli en ännu viktigare samhällsaktör. För oss är fair play lika självklart på som utanför planen. Vi ställer upp!

VAD INGÅR I #VISTÄLLERUPP?

#viställerupp är en gemensam benämning av våra samhällsengagemang. Vi satsar på olika aktiviteter inom samhällsområdena: Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning. #viställerupp är i första hand fokus är barn och ungdomar.
Vill du som privatperson eller företagare hjälpa oss i vårt arbete och samhällsengagemang, kontakta mikael@kungalvhk.se

I vår förening innebär det t.ex.:

HANDBOLL FÖR ALLA
KHK har planer att säsongen 2019/20120 starta upp Handbollsträning för ungdomar med funktionsvariationer, arbetet med att rekrytera ledare till detta har påbörjats.

STÖDGRUPP FÖR INVÅNARE
Bohus Cup skänker årligen varor som blivit över till stödgruppen, som i sin tur hjälper invånare som har det svårt. Barn och unga behöver en trygg uppväxt och miljö för att kunna utvecklas. Där är bl.a. tillgång till mat och andra varor ett stöd.

PROVÉ – ATTITYD
I samarbete med Prové – ”attityd” vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar genom att bidra till en sund värdegrund i vår förening.

DUNROSS
Alla ungdomar ska få ha möjlighet att deltaga på lika villkor. Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.

IDROTTSSKOLAN
Samarbete med kommunen om att ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att testa på olika idrotter. Målsättningen är att barnen skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.

SKOLBESÖK
Vi besöker så många klasser i årskurs 1–3 i Kungälvs kommun som möjligt och ger dem en lektion i handboll. Inte alltför ofta är det föreningens seniorspelare som gör besöken.

SAMHÄLLSKONTRAKTET
Representanter från olika samhällsfunktioner som polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetar gemensamt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål att:

  • innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.
  • innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.
  • alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

UTESIMBADET
I samarbete med kommunen driver föreningen utesimbadet under sommarmånaderna. Detta gör att barn, unga och vuxna som inte har möjlighet att ta sig ut till havet kan bada och umgås i centrala Kungälv.

HALLARENAN – EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

Dela detta :

Nästa match damer

Kristianstad HK - Kungälvs HK

Nästa match herrar

Kungälvs HK - Skånela IF